Rímskokatolícka cirkev, farnosť Soľ, filiálka Hlinné